Wie zijn we

Valerie en Sien zijn twee therapeuten die samen de opleiding Systeemtheoretische Psychotherapie in Antwerpen volgden en  hiervoor samen afstudeerden in 2020. Momenteel gaan ze samen de uitdaging aan om een praktijk TICA uit te bouwen te Brugge.

Ons team

Sien Carlier

Ik werk met jongvolwassenen, koppels en gezinnen in het psychotherapeutisch centrum Rustenburg (residentiële zorg) te Brugge sinds 2011. Ik heb een jaar gewerkt op de crisisafdeling van het OLV ziekenhuis te Brugge. Voorheen was ik zes jaar werkzaam bij VZW Oranje, een organisatie voor volwassenen met een beperking en in een MPI te Gent (voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen).

 • 2002:  Maatschappelijk assistent (Arteveldehogeschool)
 • 2003: Voortgezette opleiding social profit management (Hogeschool Gent)
 • 2012: Gezinsbegeleiding (Interactieacademie Antwerpen)
 • 2016: Klinische psychiatrie en Psychologische begeleiding en interventie
              (Vrije Universiteit Brussel)
              Ontwikkelingspsychologie (Interactie-Academie Antwerpen)
 • 2016:2020: Systeemtheoretische Psychotherapie (Interactie-Academie Antwerpen)


Valerie Bonny

Hallo, ik ben Valerie Bonny. Ik werk ruim 10 jaar zowel met kinderen, jongeren als met ouders en opvoedingsfiguren binnen de bijzondere jeugdzorg. Daarbij kom ik in aanraking met een diverse doelgroep (o.a. kinderen en volwassenen met een beperking, met een ingewikkelde voorgeschiedenis, …) en uiteenlopende thema’s (o.a. verlies en rouw, hechting/emotionele ontwikkeling, trauma, moeilijkheden rond opgroeien en opvoeden, scheiding, …).

 • 2009: Master in de Klinische Orthopedagogiek (Universiteit Gent)
 • 2016-2020: Systeemtheoretische Psychotherapie (Interactie-Academie, Antwerpen)
 • Doorlopend: Diverse vormingsmomenten en kortdurende opleidingen rond uiteenlopende thema’s
Onze visie

Binnen de groepspraktijk geloven we in een holistische benadering van problemen. Zo gaan we er vanuit dat psychische klachten samen kunnen hangen met lichamelijke klachten en omgekeerd. Iedereen is anders, waardoor we het belangrijk vinden oog te hebben voor de specifieke en unieke situatie en geschiedenis van ieder die beroep op ons doet.

Binnen de psychotherapie werken we vanuit een systeemtheoretische benadering. Dit betekent dat we problemen zien als iets complex dat verbonden kan zijn met veel verschillende oorzaken en waarvoor verschillende oplossingen mogelijk zijn. De oplossing voor de ene persoon kan mogelijks geen oplossing betekenen voor een andere persoon.

In therapie gaan we samen op weg. We houden rekening met de omgeving waarin mensen leven en proberen moeilijkheden beter te begrijpen door ze in een breder geheel te plaatsen. Het is een proces van samen zoeken naar nieuwe betekenissen en het ontdekken van vele mogelijke uitkomsten.

“Als mensen een vraag krijgen die ze nog niet gekregen hebben, geven ze misschien een antwoord dat ze nog niet gegeven hebben.” (Peter Slattery, 2001)

Therapie kan zowel in de vorm van individuele gesprekken als gezins- of koppelgesprekken.

KineTica
Titecastraat 130
8200 Sint-Michiels